BE - B96​​​​​​​BE - B96 Behörighet

Körlektion B96 Á 60 minuter  
1000 kr
Hyra av ekipage vid prov + 60 min uppvärmning/ körning
  2800 kr​​​​​​​

Körlektion BE Á 80 minuter
1200 kr
Hyra av ekipage vid prov + 80 min uppvärmning/ körning  3000 kr

E-bok, frågor online 1000kr
Syntest 100 kr

​​​​​​​Bankgiro 5712-7557
​​​​​​​Swish 123 137 49 41
​​​​​​​

Vid ansökan om körkortstillstånd krävs ett godkänt synintyg. Syntestet kan du utföra hos oss.