Riskutbildning del 1 & 2 MC

Riskutbildning del 1

Pris 1100kr
Riskutbildning del 1 omfattar 3 timmar och utförs teoretiskt på trafikskolan som sedan rapporterar till Transportstyrelsen att den är genomförd.
 
Riskutbildning del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet, självinsikt och riskfyllda beteenden i övrigt.
 
Observera att Riskutbildning del 1 för MC inte är samma som för bil. Den obligatoriska riskutbildningen är speciellt inriktad på motorcykel, så även om du har genomfört "Riskettan" för bil måste du gå "Riskettan" för MC.

Riskutbildning del 2 

Pris 3400kr
Riskutbildning del 2 omfattar 4 timmar och handlar om hastighet, säkerhet, reaktionssträcka, kraschfart och körning under särskilda förhållanden och genomförs på vår egen MC bana.
 
Utbildningen kommer även att beröra risker med överskattning av sin egen förmåga, vanliga olyckssituationer, farliga beteenden och vikten av samspel med övriga trafikanter.
 
För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att utföra hårda accelerationer och bromsa från höga hastigheter.

Efter godkänd risktvåa rapporterar vi till Transportsyrelsen att den är genomförd.