Introduktionsutbildning / Handledarutbildning

Pris: 500 kr/deltagare
Introduktionsutbildningen skall med nollvisionen som grund, ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen. Syftet är även att ge handledaren kunskaper och att få insikt i de risker det medför att vara handledare.  Den skall även bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen.

Utbildningen genomförs under ett tillfälle och omfattar 3 timmar exklusive raster.

​​​​​​​
För att din ansökan om handledarbevis hos Transportstyrelsen ska bli godkänd måste du:
  • Ha fyllt 24 år

  • Ha ett giltigt körkort utfärdat av en stat inom EES, för det fordon som övningskörningen avser, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

  • Om körkortet inte är svenskt måste du skicka med en handling som visar att körkortet är giltigt och att du uppfyller kraven för att bli godkänd handledare.

  • Ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B.

OBS!

• Eleven ska vara minst 15 år och 9 månader.
• Alla ska kunna legitimera sig vid utbildningstillfället.
​​​​​​​
Avbokning sker 24 timmar innan kursstart annars debiteras full avgift. Begränsat antal platser!