Moped

AM moped klass l (45km/h)

I vårt paket ingår e-böcker, onlinefrågor, lärarledda teorilektioner och körlektioner.
 
Utbildningen omfattar 8 tim obligatorisk teori och 4 tim körning. Körningen utförs alltid av utbildade professionella mc lärare med lång erfarenhet för att utbildningen ska vara så säker som möjligt. Teoriprovet utförs på Trafikverket (Trafikverkets kostnader tillkommer) och körningen godkänner din lärare på trafikskolan.

Du måste ha ett körkortstillstånd för att genomföra kursen. Det ansöker du enklast via: www.transportstyrelsen.se och syntestet utför du hos oss.
​​​​​​​Vi börjar alltid på våran övningsbana innan vi åker ut i trafiken.

Du måste ha en godkänd identitetshandling att visa upp vid prov.

Krav på utbildningen

Transportstyrelsens föreskrifter

5 § Verksamhet får endast bedrivas under förutsättning att
1. antalet deltagare per utbildningstillfälle är högst sexton elever
2. antalet elever per lärare är högst fyra vid övningskörning som inte sker i gatutrafik och på landsväg,
3. läraren och eleverna är samtidigt närvarande vid undervisningen,
4. utbildningslokal och anläggning är lämplig för sitt ändamål med hänsyn till antal elever och val av undervisningsmetodik,
5. undervisningstiden är minst 12 timmar varav minst 4 timmar omfattar praktiska moment. 3 TSFS 2009:12  
​​​​​​​
6 § Grundläggande manöverträning ska göras innan övningskörning i trafik genomförs. Vid praktiska moment som sker på annan plats inhägnat område än i gatutrafik och på landsväg ska övningsplatsen vara utformad på lämpligt sätt med hänsyn till säkerheten och den föreskrivna utbildningen. De praktiska övningarna ska kunna genomföras i en hastighet som ger eleven möjlighet att uppleva det som målen i kursplanen enligt 4 kap. syftar till. In- och utfarter till övningsplatsen ska vara så anordnade att obehörigt tillträde förhindras.

5500kr


Kurs bokas enklast genom att skicka ett mail med önskat kursdatum till : info@vasterasbilmcskola.se
​​​​​​​